Wyniki badań


Kategoria: Wyniki

Newsletter 12

format pdf


Kategoria: Wyniki

Podsumowanie osiągnięć projektu

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca wykorzystania obornika do pro ...

Czytaj To what Extent is Manure Produced, Distributed and Potentially Available for Bioenergy? A Step toward Stimulating Circular Bio-economy in ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca wpływu gęstości sadzenia na w ...

Czytaj Planting Density Effects on Grow Rate, Biometric Parameters, and Biomass Calorific Value of Selected Trees Cultivated as SRC Berbeć A., ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca charakterystyki biomasy i war ...

Czytaj Biomass Characteristics and Energy Yields of Tobacco (NicotianatabacumL.) Cultivated in Eastern Poland Berbeć A., K., Matyka M.

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca wpływu na warunki środowiskow ...

Czytaj Environmental and socio-economic performance of different tillage systems in maize grain production: Application of Life Cycle Assessment ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca roli systemów rolnych w biogo ...

Czytaj Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: Integration of willow in the context of a stylised CAP diversification ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca roli miskanta w biogospodarce ...

Czytaj Miscanthus in the European bioeconomy: a network analysis Ben Fradj, N., Rozakis S., Borzęcka M.,  Matyka M.

format doc


Kategoria: Dokumenty

Program III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „ ...

format pdf


Kategoria: Wyniki

Newsletter 11

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca oceny efektywności przy użyci ...

Czytaj   Efficiency under different methods for incorporating undesirable outputs in an LCA+DEA framework: A case study of winter wheat ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca oceny wpływu oddziaływania na ...

Czytaj Environmental Impact Assessments of Integrated Food and Non-Food Production Systems in Italy and Denmark Lehmann, L. M., Borzęcka, M., Ż ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca wprowadzenia uprawy sorgo i j ...

Czytaj   Simulation of sorghum introduction and its impacts on land use change—A case study on Lubelski region of Eastern Poland ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca spirobiflawonoidów

Czytaj Yuccalechins A–C from the Yucca schidigera Roezl ex Ortgies Bark: Elucidation of the Relative and Absolute Configurations of Th ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca roślinnych związków chemiczny ...

Czytaj Phytochemicals in bioenergy crops Autorzy: Marta Oleszek, Iwona Kowalska, Wieslaw Oleszek

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 9

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja na temat oceny zrównoważenia polityki d ...

Czytaj Coupling economic and GHG emission accounting models to evaluate the sustainability of biogas policies

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 8

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca definicji biogospodarki

Czytaj   A Definition of Bioeconomy through the Bibliometric Networks of the Scientific Literature Autorzy: Alvertos Konstantinis, ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca Oceny potencjału sektorów bio ...

Czytaj Loizou, E., Jurga, P., Rozakis, S., Faber, A. Assessing the potentials of bioeconomy sectors in Poland employing input-output model ...

format doc


Kategoria: Raporty

Publikacja dotycząca reaktywacji działalności roln ...

Czytaj Evaluation of Agricultural Reactivation on Abandoned Lands in Poland Autorzy: Stelios Rozakis, Robert Borek

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca Rolnictwa w Europie Środkowo- ...

Czytaj Central-Eastern European Agriculture and the Transition to Bioeconomy Autorzy: Stelios Rozakis, Davide Viaggi, Wieslaw Oleszek

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca oceny zrównoważonego rozwoju ...

Czytaj Król, A., Ksiȩzak, J., Kubińska, E., Rozakis, S. Evaluation of sustainability of maize cultivation in Poland. A prospect theory-P ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca transferu technologii

Czytaj University Technology Transfer and Agricultural Science Entrepreneurial Education Panagopoulos, A., Rozakis, S., Sideri, K., & Anagn ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca produkcji biogazu z upraw ene ...

Czytaj Oleszek, M., and Matyka, M. (2018). "Determination of the efficiency and kinetics of biogas production from energy crops thro ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 7

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca metod modelowania służących d ...

Czytaj A review of Agent Based Modelling for agricultural policy evaluation Kremmydas D., Athanasiadis I.N., Rozakis S.,

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca przestrzennego rozmieszczenie ...

Czytaj KRZYSZTOF BORZĘCKI, RAFAŁ PUDEŁKO, MAŁGORZATA KOZAK, MAGDALENA BORZĘCKA, ANTONI FABER Przestrzenne rozmieszczenie odpadów drzewnych ...

format doc


Kategoria: Wyniki

Film

 "Biogospodarka - Lokalne systemy gospodarowania zasobami energii i biomasy”

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 5&6

format pdf


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca Oceny Cyklu Życia

Czytaj Environmental performance of manure co-digestion with natural and cultivated grass – A consequential life cycle assessment

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 4

format doc


Kategoria: Wyniki

Publikacja dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii ...

Czytaj Status and prospects for renewable energy using wood pellets from the southeastern United States

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 3

format doc


Kategoria: Wyniki

Film

 „Biogospodarka w rolnictwie”

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 2

format doc


Kategoria: Wyniki

Newsletter 1

styczeń 2016

format doc


Kategoria: Dokumenty

Plakat promujący projekt BioEcon

Plakat promujący projekt BioEcon

format pdf

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE