Wyniki

Minęło kolejnych sześć miesięcy Projektu BioEcon. Czas ten był wykorzystany bardzo efektywnie. Wszystkie cele założone na ten okres zostały osiągnięte. IUNG zatrudnił zarówno głównego naukowca jak również trzech pracowników przewidzianych w projekcie. Zacieśniliśmy oraz nawiązaliśmy ścisłą współpracę z różnymi grupami interesariuszy. Intensywnie propagujemy biogospodarkę.
W tym numerze biuletynu chcielibyśmy przedstawić krótkie informacje o naszej działalności projektowej w ciągu kolejnych 6 miesięcy trwania projektu.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:

http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/

WP.1 Zatrudnienie ERA Chair
 
Rekrutacja doświadczonego naukowca na stanowisko ERA Chair została zakończona. Pracę w zespole rozpoczął dr Miguel Brandão.
dr Miguel Brandão
Ocena Cyklu Życia, ocena zagospodarowania przestrzennego, zmiany przeznaczenia gruntów, ślad węglowy
http://biogospodarka.iung.pl/bioecon/team/
Utworzono nowy interdyscyplinarny zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych, na  kierownika zakładu wybrano dr Rafała Pudełko.
 
Profil badawczy Zakładu:
 • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i przestrzennych dotyczących rolnictwa, energetyki (w kontekście OZE) oraz ochrony przyrody
 • budowa systemu informacji geograficznej na potrzeby badań z zakresu biogospodarki
 • tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych do pozyskiwania, modelowania i upowszechniania wiedzy z zakresu biogospodarki
 • prace badawczo-rozwojowe w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji dla wdrażania modelu prosumenckiego w produkcji rolniczej
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań i analiz systemowych
 • opracowanie deterministycznych i stochastycznych modeli procesów i zjawisk
W lutym 2016 r. IUNG-PIB zakończył, przygotował i przesłał do Komisji Europejskiej Strategię HR dla naukowców pracujących w Instytucie wraz z Planem Działań Naprawczych. Procedura ta jest kolejnym krokiem do uzyskania logo "HR Excellence in Research". W marcu 2016 r. Komisja Europejska przyznała logo "HR Excellence in Research" dla Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
WP 2. Zatrudnienie grupy badawczej
 
Rozpoczęto rekrutację trzech naukowców do zespołu projektowego BioEcon. Oferty na stanowisko doświadczonego naukowca, naukowca oraz doktoranta zostały szeroko rozpropagowane. Umowę o pracę podpisano z trzema najlepszymi kandydatami.
dr. Lorie Hamelin
Ocena Cyklu Życia, Energia odnawialna, kwestie środowiskowe w produkcji rolnej

http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/83-dr-lorie-hamelin
dr Andrea Bartoli
Modelowanie efektów polityki energetycznej, poprzez podejście symulacyjne (częściowe modele równowagi
i modele optymalizacji matematycznej) w sektorze rolnym. Analiza aktywności cyklu życia (LCAA), integracja analizy aktywności (AA) z oceną cyklu życia (LCA) w zakresie analizy politycznej sektora bioenergii.
http://bioecon.iung.pulawy.pl/zespol-bioecon/85-dr-andrea-bartoli
mgr Rickard Almers
Ocena Cyklu Życia
WP 3. Rozwój nowej interdyscyplinarnej strategii
 
Prace nad opracowaniem nowej interdyscyplinarnej strategii i planu na badania i innowacje prowadzące do rozwoju biogospodarki w Polsce.
WP 4. Wsparcie regionalnej mobilizacji i rozwój regionalnego klastra Biogospodarki

 

W dniach 21-22.06.2016 w IUNG-PIB odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: Biogospodarka w rolnictwie pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Spotkanie umożliwiło dyskusję pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla w zakresie tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki
w Polsce i zagranicą. W pierwszym dniu konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów dotyczących działań politycznych na rzecz biogospodraki, gospodarki biomasą i zasobami środowiska. Drugiego dnia wygłoszonych zostało także 13 referatów z zakresu polityki, wizji i studiów przypadku związanych z szeroko rozumianą biogospodarką. Podczas konferencji zaprezentowane zostało także 50 posterów. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z Polski i zagranicy. Więcej informacji:http://bioecon.iung.pulawy.pl/aktualnosci-wydarzenia/68-biogospodarka-w-rolnictwie
WP 5. Współpraca na rzecz doskonałości
 
Zwiększenie doskonałości naukowej badaczy IUNG oraz  poprawa procedur zarządzania innowacjami. Szkolenia dla pracowników naukowych IUNG zostaną przeprowadzone przez zespół ERA Chair. Zostaną zorganizowane liczne warsztaty, letnie szkoły czy konferencji.
WP 6. Rozszerzenie uczestnictwa w projektach oraz pozyskiwania  zasobów finansowych
 
W ramach tego zadania intensywnie pracujemy nad przygotowaniem wniosków projektowych, nawiązujemy nowe kontakty, szukamy możliwości finansowania naszych pomysłów. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z przedstawicielami nauki, administracji publicznej, małym i dużym przemysłem.
WP 7. Upowszechnianie
 
Zwiększenia widoczności i rozpowszechniania rezultatów projektu oraz biogospodarki jako całości oraz zapewnienie trwałości rezultatów w dłuższej perspektywie. Opracowanie Platformy, która będzie gromadzić wiedzę zdobytą na poziomie krajowym, jak również umożliwi bezpośredni dialog z interesariuszami.
Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
 • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
 • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
 • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
 • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE