Wydarzenia

Ogólnopolską Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców
"ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ROLNICTWIE"
na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB
14 - 15 września 2017 r.

Konferencja rozpoczęła się sesją historyczną, w czasie której Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk przedstawiła rys historyczny działalności studiów w ostatnich 25 latach. Konferencję zaszczycili swoją obecnością: prof. dr hab. Barbara Maliszewska-Kordybach – kierownik studiów w latach 1998-2014, Dyrekcja Instytutu, wieloletni Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Jan Kuś, wieloletni Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej - prof. dr hab. Adam Harasim oraz Członek tej Komisji – prof. dr hab. Franciszek Woch.
Ponadto w konferencji uczestniczyli doktoranci, młodzi pracownicy i ich opiekunowie z różnych ośrodków w Polsce: Instytutu Agrofizyki PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, UPH w Siedlcach, Uniwersytetu w Mosulu (Irak), Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, UR w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UMCS w Lublinie, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, ośrodków doradztwa rolniczego, jak również absolwenci Studiów Doktoranckich i pracownicy IUNG-PIB (ogółem 89 osób).
W 3 sesjach naukowych przedstawiono 16 referatów oraz 32 postery. Obejmowały one szeroki zakres zagadnień związanych z biogospodarką, zmianami klimatu, adaptacyjnymi praktykami rolniczymi oraz rolnictwem niskoemisyjnym (program konferencji, pdf streszczeń). Po części referatowej miała miejsce ciekawa i ożywiona dyskusja.

Komisja Konkursowa w uznaniu wysokiego poziomu wystąpień przyznała wyróżnienia za najlepsze prezentacje i plakaty.
Nagrody za najlepsze prezentacje ustne otrzymali:
I miejsce – Magdalena Gos (IA PAN) „Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych z bazy NASA MERRA II dla Polski”
Ex aequo: Katarzyna Czopek (IUNG-PIB) „Wstępne wyniki dotyczące wpływu dawki superabsorbenta na parametry wymiany gazowej oraz plonowanie soi (Glycine max (L.) MERR.)”
II miejsce – Magdalena Kurzyna – Szklarek (UP w Lublinie) „Zawartość żelaza i manganu w roślinach uprawnych w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem, potasem, magnezem i siarką”
III – miejsce – Jakub Frankowski (IWNiRZ) „Uprawa oraz wykorzystanie sorgo ziarnowego w Polsce”

Nagrody za najlepsze postery przyznano:

I miejsce – Agata Witorożec, M. Matyka, P. Wolszczak, M. Woźniak (IUNG-PIB) „Produkcja biogazu jako odnawialnego źródła energii w kontekście wpływu na zmianę klimatu”
II miejsce – Joanna Siecińska, K. Kondracka, M. Nosalewicz, A. Nosalewicz (IA PAN) „Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy”


 

Dzień drugi

Drugiego dnia odbyła się sesja wyjazdowa do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie, podczas której uczestnicy konferencji zapoznali się referatami młodych pracowników IUNG-PIB zaangażowanych w realizację projektów LCAgri i BioEcon, jak również z działalnością stacji meteorologicznej oraz eksperymentami polowymi.


Konferencja zakończyła się zwiedzaniem Janowca.

 

 

Celem konferencji jest prezentacja zainteresowań oraz efektów pracy naukowej młodych naukowców i doktorantów z zakresu agronomii oraz ochrony i kształtowania środowiska.
Proponujemy, aby tematy wystąpień i posterów koncentrowały się na następujących szeroko pojętych zagadnieniach z dziedziny rolnictwa (nie wykluczamy jednak innych tematów)


 • ocena i modelowanie wpływu zmian klimatu na rolnictwo,
 • adaptacyjne praktyki rolnicze, rolnictwo niskoemisyjne,
 • gleboznawstwo i ochrona gleb,
 • kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski,
 • biogospodarka.

 

Program wydarzenia:

 

14 września 2017

8:30-9:30

Rejestracja uczestników

9:30-9:45

Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG-PIB, koordynator projektu BioEcon

9:45-10:00

25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB – dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, kierownik studiów doktoranckich w IUNG-PIB

10:00-10:15

Wielopłaszczyznowe wsparcie doktorantów i doktorów w rozwoju zawodowym - Ilona Bachanek, PolDoc

10:00-11:45

Sesja 1:  Biogospodarka

Prowadzenie sesji: Magdalena Borzęcka, Rafał Pudełko

10:15-10:30

Rolnictwo w polityce klimatycznej Unii Europejskiej - perspektywa Wspólnej polityki rolnej - Bogdan Pomianek, MRiRW

10:30-10:45

Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji przedsięwzięć z zakresu biogospodarki - Aneta Pieczykolan, IUNG-PIB

10:45-11:00

Rola odpadów drzewnych w biogospodarce Polski - Krzysztof Borzęcki, IUNG-PIB

11:00-11:15

Dyskusja

11:15-11:45

Przerwa kawowa

11:45-13:45

Sesja 2:  Gleboznawstwo i ochrona gruntów, zmiany klimatu

Prowadzenie sesji: Katarzyna Żyłowska, Jerzy Kozyra

11:45-12:00

Wpływ zmian klimatu na zasięg występowania wybranych gatunków bezkręgowców ich znaczenie dla produkcji rolniczej - Paweł Radzikowski, IUNG-PIB

12:00-12:15

Erozja a zmiany klimatu - Damian Badora, IUNG-PIB

12:15-12:30

Reakcja zbóż jarych i ozimych na stres suszy w zależności od kategorii gleby - Beata Bartosiewicz, IUNG-PIB

12:30-12:45

Multifraktalność meteorologicznych szeregów czasowych z bazy NASA MERRA II dla Polski – Magdalena Gos, IAPAN

12:45-13:00

Zmienność okresu wegetacyjnego na początku XXI wieku na tle drugiej połowy XX wieku - Monika Panfil, UWM

13:00-13:15

Uprawa oraz możliwości wykorzystania sorgo ziarnowego w Polsce - Jakub Frankowski, IWNiRZ

13:15-13:30

Zawartość żelaza i manganu w roślinach uprawnych w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem, potasem, magnezem i siarką - Magdalena Kurzyna - Szklarek, UP Lublin

13:30-13:45

Dyskusja

13:45- 14:45

Przerwa obiadowa

14:45-15:15

Sesja posterowa, konkurs na najlepszy poster

Prowadzenie sesji: Beata Feledyn-Szewczyk

15:15-17:30

Sesja 3:  Adaptacyjne praktyki rolnicze, rolnictwo niskoemisyjne

Prowadzenie sesji: Anna Gałązka, Mariusz Matyka

15:15-15:30

Wpływ terminu siewu na wybrane parametry biometryczne soi - Marcelina Morelowska,  IUNG-PIB Wrocław

15:30-15:45

Wstępne wyniki dotyczące wpływu dawki supersorbenta na parametry wymiany gazowej oraz plonowanie soi (Glycine max (L.) MERR.) -  Katarzyna Czopek, IUNG-PIB

15:45-16:00

Związek wymiany gazowej i plonu biomasy u roślin energetycznych o z zróżnicowanym szlaku fotosyntezy z mechanizmami adaptacyjnymi na różną dostępność wody w podłożu - Tomasz Horaczek, ITP

16:00-16:15

Ocena wpływu systemu produkcji rolnej na cechy jakościowe owoców i warzyw -  Elżbieta Fijoł-Adach, IUNG-PIB

16:15-16:30

Produkcja roślin zielarskich w ramach rolnictwa integrowanego - Katarzyna Olesińska, UP Lublin

16:30-16:45

Preferencje mieszkańców polski w stosunku do dóbr publicznych generowanych przez rolnictwo -  Sylwia Małażewska, SGGW

16:45-17:00

Efekty zewnętrzne pochodzenia rolniczego i sposoby ich regulacji - Tomasz Pajewski, SGGW

17:00-17:15

Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw  w województwie lubelskim za pomocą modelu RISE - Adam Berbeć, IUNG-PIB

17:15-17:30

Dyskusja

19:00

Uroczysta kolacja

 

15 września 2017

8:45-9:00

Zbiórka

9:00-9:30

Przejazd do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB w Grabowie

9:30-9:45

Zdjęcia radarowe w rolnictwie - Anna Jędrejek, IUNG-PIB

9:45-10:00

Teledetekcja niskopułapowa - Małgorzata Kozak, IUNG-PIB

10:00-10:15

146 lat puławskiej stacji meteorologicznej - Tomasz Jóźwicki,  IUNG-PIB

10:15-10:30

Ciągłe pomiary wymiany gazowej (N2O, CH4, CO2) między glebą a atmosferą w RZD Grabów - Tomasz Żyłowski, IUNG-PIB

10:30-10:45

Rozproszony system ciągłych pomiarów przebiegu wilgotności gleby - Aleksandra Król, IUNG-PIB

10:45-12:00

Eksperymenty polowe

12:00-13:00

Janowiec

12:00-13:00

Obiad

14:00-14:30

Powrót do Puław i zakończenie konferencji

PREZENTACJE POSTEROWE
.
Rozmiar plakatu: 120 cm długości i 90 cm szerokości.

MIEJSCE KONFERENCJI
Sala Kongresowa IUNG-PIB
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
www.iung.pulawy.pl

 

KOMITET NAUKOWY
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Dyrektor IUNG-PIB)
Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Z-ca Dyrektora IUNG-PIB)
Prof. dr hab. Antoni Faber (IUNG-PIB)
Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw. (IUNG-PIB)
Dr hab. Rafał Pudełko (IUNG-PIB)
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
Mgr Krzysztof Borzęcki
Mgr Anna Jędrejek
Mgr Aleksandra Król
Mgr Tomasz Żyłowski

 

Informacje organizacyjne
Uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką konferencji.
Brak opłaty rejestracyjnej.
Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.
Istnieje możliwość rezerwacji pokoi w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym IUNG-PIB: http://hotel.iung.pulawy.pl/
Rezerwacji miejsc noclegowych dokonują uczestnicy we własnym zakresie.
 
 
ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń i streszczeń drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pytania odnośnie konferencji prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
81 4786 898, 81 4786 788.

 

 

Powiązane pliki:


Kategoria: dokumenty

Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw w wojewódz ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Uwarunkowania prawne i finansowe realizacji przeds ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Reakcja zbóż jarych i ozimych na stres suszy w zal ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Rolnictwo w polityce klimatycznej Unii Europejskie ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Erozja a zmiany klimatu Damian Badora

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ocena wpływu systemu produkcji rolnej na cechy jak ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wstępne wyniki dotyczące dawki superabsorbenta na ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Produkcja roślin zielarskich w ramach rolnictwa in ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Rola odpadów drzewnych w biogospodarce Polski Krzy ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Stratyfikacja warunków termohigrometrycznych nad e ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wpływ zmian klimatu na zasięg występowania wybrany ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktor ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Związek wymiany gazowej i plonu biomasy u roślin e ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Efekty zewnętrzne pochodzenia rolniczego i sposoby ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ogólnopolska konferencja Doktorantów i Młodych Nau ...

format pdf

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
 • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
 • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
 • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
 • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
 • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
 • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
 • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE