DR KATARZYNA ŻYŁOWSKA

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 00 48 81 4786768
Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, wpływ pogody na rośliny, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie, biogospodarka
WYKSZTAŁCENIE
2003 – magister geografii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
2009 – doktor nauk rolniczych, kształtowanie środowiska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach
2010- Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
2012- Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2003 - 2015 – pracownik naukowy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa , Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki
2009 – Szkoła letnia w ramach programu naukowego COST: Wpływ Zmian i Zmienności Klimatu na Rolnictwo w Europie: CLIVAGRI - Działanie 734, Uniwersytet w Tesalii
2011 – Grecja Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Uniwersytet Rolniczy w Atenach
2012 - Grecja, Kreta, Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Chanii
2013 – Szkolenie Sztuka modelownia wzrostu I rozwoju roślin “Określanie wzrostu I rozwoju roślin uprawnych w kontekście globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych przy użyciu narzędzi modelowania” Uniwersytet w Wageningen
2013 – Holandia, Uniwersytet w Wageningen, Grupa Systemów Produkcji Roślinnej
2015 – samodzielny specjalista w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych
PUBLIKACJE

Lehmann, L. M., Borzęcka, M., Żyłowska, K., Pisanelli, A., Russo, G., & Ghaley, B. B. (2020). Environmental Impact Assessments of Integrated Food and Non-Food Production Systems in Italy and Denmark. Energies, 13(4), 849

Dawid Bedla, Adam Bogusz, Magdalena Borzęcka, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Anna Gorczyca, Maciej Guzik, Wiktor Halecki, Katarzyna Haraźna, Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Kozak, Anna Kozielec, Małgorzata Miśniakiewicz, Jakub Piecuch, Małgorzata Pink, Rafał Pudełko, Justyna Prajsnar, Sabastian Wojciech Przemieniecki, Szymon Skibiński, Mariusz Sołtysik, Joanna Szarek, Tomasz Witko, Magdalena Wojnarowska, Katarzyna Żyłowska, 2020: Biogospodarka. Wybrane aspekty. Pod. red Małgorzaty Pink i Magdaleny Wojnarowskiej. Wyd. Difin, Warszawa

Kozyra J., Żyłowska K., Nieróbca A., Matyka M., Smagacz J., Jadczyszyn T., Wawer R. 2019: Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. ss. 114. ISBN 978-83-66196-01-8

Doroszewski A., Żyłowska K., Nieróbca A., Berbeć T. Agricultural autumn drought and crop yield in 2011 in Poland. IDŐJÁRÁS. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 122, No. 4, October – December, 2018, pp. 361–374. ISSN  0324-6329, DOI:10.28974/idojaras.2018.4.1.

René Schilsa, Jørgen E. Olesen, Kurt-Christian Kersebaum, Bert Rijk, Michael Oberforster, Valery Kalyada, Maksim Khitrykau, Anne Gobin, Hristofor Kirchev, Vanya Manolova, Ivan Manolov, Mirek Trnka, Petr Hlavinka, Taru Paluoso, Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen, Josiane Lorgeou, Hélène Marrou, Nikos Danalatos, Sotirios Archontoulis, Nándor Fodor, John Spink, Pier Paolo Roggero, Simona Bassu, Antonio Pulina, Till Seehusen, Anne Kjersti Uhlen, Katarzyna Żyłowska, Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra, João Vasco Silva, Benvindo Martins Maçãs, José Coutinho, Viorel Ion, Jozef Takáč, M. Inés Mínguez, Henrik Eckersten, Lilia Levy, Juan Manuel Herrera, Jürg Hiltbrunner, Oleksii Kryvobok, Oleksandr Kryvoshein, Roger Sylvester-Bradley, Daniel Kindred, Cairistiona . Topp, Hendrik Boogaard, Hugo de Groot, Jan Peter Lesschen, Lenny van Bussel, Joost Wolf, Mink Zijlstra, Marloes P. van Loon, Martin K. van Ittersum, 2018: Cereal yield gaps across Europe. European Journal of Agronomy. Vol. 110 (2018), pp. 109-120, doi.org/10.1016/j.eja.2018.09.003

Doroszewski A., Wróblewska E., Pudełko R., Żyłowska K., Koza P., Nieróbca A. „Krajowy system monitoringu suszy rolniczej jego podstawy metodyczne i możliwości wykorzystania”. W: Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie. Praca zb. pod red. Dembka W., Kusia J., Wiatkowskiego M., Żurka G., CDR Brwinów 2016, s. 105-128, ISBN:978-83-88082-18-4, (s. 296).

Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Żyłowska (Mizak) K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 20 (2), 269-281.

Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska (Mizak) K., Elżbieta Wróblewska. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R. Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Alina Syp, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Simulation of greenhouse gases from miscanthus cultivation in Poland using the DNDC model, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1187-1190, 2012

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Alina Syp, Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4): 1437 – 1440, 2012

Stelios Rozakis, Md. Imdadul Haque, Athanasios Natsis, Magdalena Borzęcka-Walker, Katarzyna Mizak, Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, DOI 10.1007/s11367-012-0471-2, 2012

Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E. 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej. (IV-VI), t. 12, z. 2(38), 77-91.

Magdalena Borzecka-Walker, Antoni Faber, Katarzyna Mizak, Rafał Pudełko, Alina Syp, 2011, Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland, Principles, Application and Assessment in Soil Science, E. Burcu Özkaraova Güngör (Ed.), ISBN: 978-953-307-740-6, InTech,  available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/soil-carbon-sequestration-under-bioenergy-crops-in-poland.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł, T. Jóźwicki, T. 2010: Low altitude remote sensing of agricultural drought, Agrometeorology research, Rozprawy i monografie, Acta Agrophicica, 185, 2010 (6), s. 56-64

Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A., 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, T.11, z. 2(34)

Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. Studia i Raporty IUNG-PIB,  20, 9-27.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R.,  Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A. 2010: Zmiana klimatu – nowe wyzwanie dla rolnictwa, Studia i Raporty IUNG-PIB, 19, 133-144.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce; ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Szkolenia dla przedstawicieli Izb Rolniczych, doradców środowiskowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju. LINUST Grupa Medialna Izabela Kołodziejska, 116 ss. ISBN 88-921795

Kozyra J., Doroszewski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R., Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS); including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), (2009): Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) - http://www.boku.ac.at/met/report., 2009, 37-39.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K. 2008: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm. Agron., 2 (98): 119-127.T,279-327.

 
 
Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE