Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 00 48 81 4786768
Adaptation of agriculture to climate change, modeling of plant growth and development, impact of weather on plants, drought monitoring, decision support systems in agriculture, bioeconomy

EDUCATION
2003 – M.Sc. in geography, Marii Curie Skłodowska University in Lublin
2009 – PhD in Environmental Management Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute
2010- UE Project Management, research and work development (postgraduate study for researchers), Higher School of Economics and Innovation in Lublin.
2012- Manager of science and business (postgraduate study for researchers), (postgraduate study for researchers), Higher School of Economics and Innovation in Lublin.
WORK EXPERIENCE
2003-2015 – senior researcher at Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute, Department of Agrometeorology and Applied Informatics
2009 – COST Training School within the COST scientific programme on Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture: CLIVAGRI - Action 734 at University of Thessaly
2011 – Visiting Fellow at Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Economics,
2012 - Visiting Fellow at Technology Unit in the Mediterranean Agronomic Institute of Chania
2013 – Post-Graduate course The Art of Crop Modelling “Quantifying crop growth in face of global food security and climate effects through modelling tools”, University of Wageningen
2013 – Visiting Fellow at University of Wageningen, Plant Production System Group
2015 – senior researcher at Institute of Soil Science and Plant Cultivation –State Research Institute, Department of Bioeconomy and Systems Analysis
PUBLICATIONS

Lehmann, L. M., Borzęcka, M., Żyłowska, K., Pisanelli, A., Russo, G., & Ghaley, B. B. (2020). Environmental Impact Assessments of Integrated Food and Non-Food Production Systems in Italy and Denmark. Energies, 13(4), 849

Dawid Bedla, Adam Bogusz, Magdalena Borzęcka, Krzysztof Chmielowski, Ewa Dacewicz, Anna Gorczyca, Maciej Guzik, Wiktor Halecki, Katarzyna Haraźna, Katarzyna Kokoszka, Małgorzata Kozak, Anna Kozielec, Małgorzata Miśniakiewicz, Jakub Piecuch, Małgorzata Pink, Rafał Pudełko, Justyna Prajsnar, Sabastian Wojciech Przemieniecki, Szymon Skibiński, Mariusz Sołtysik, Joanna Szarek, Tomasz Witko, Magdalena Wojnarowska, Katarzyna Żyłowska, 2020: Biogospodarka. Wybrane aspekty. Pod. red Małgorzaty Pink i Magdaleny Wojnarowskiej. Wyd. Difin, Warszawa

Kozyra J., Żyłowska K., Nieróbca A., Matyka M., Smagacz J., Jadczyszyn T., Wawer R. 2019: Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. ss. 114. ISBN 978-83-66196-01-8

Doroszewski A., Żyłowska K., Nieróbca A., Berbeć T. Agricultural autumn drought and crop yield in 2011 in Poland. IDŐJÁRÁS. Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service Vol. 122, No. 4, October – December, 2018, pp. 361–374. ISSN  0324-6329, DOI:10.28974/idojaras.2018.4.1.

René Schilsa, Jørgen E. Olesen, Kurt-Christian Kersebaum, Bert Rijk, Michael Oberforster, Valery Kalyada, Maksim Khitrykau, Anne Gobin, Hristofor Kirchev, Vanya Manolova, Ivan Manolov, Mirek Trnka, Petr Hlavinka, Taru Paluoso, Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen, Josiane Lorgeou, Hélène Marrou, Nikos Danalatos, Sotirios Archontoulis, Nándor Fodor, John Spink, Pier Paolo Roggero, Simona Bassu, Antonio Pulina, Till Seehusen, Anne Kjersti Uhlen, Katarzyna Żyłowska, Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra, João Vasco Silva, Benvindo Martins Maçãs, José Coutinho, Viorel Ion, Jozef Takáč, M. Inés Mínguez, Henrik Eckersten, Lilia Levy, Juan Manuel Herrera, Jürg Hiltbrunner, Oleksii Kryvobok, Oleksandr Kryvoshein, Roger Sylvester-Bradley, Daniel Kindred, Cairistiona . Topp, Hendrik Boogaard, Hugo de Groot, Jan Peter Lesschen, Lenny van Bussel, Joost Wolf, Mink Zijlstra, Marloes P. van Loon, Martin K. van Ittersum, 2018: Cereal yield gaps across Europe. European Journal of Agronomy. Vol. 110 (2018), pp. 109-120, doi.org/10.1016/j.eja.2018.09.003

Doroszewski A., Wróblewska E., Pudełko R., Żyłowska K., Koza P., Nieróbca A. „Krajowy system monitoringu suszy rolniczej jego podstawy metodyczne i możliwości wykorzystania”. W: Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie. Praca zb. pod red. Dembka W., Kusia J., Wiatkowskiego M., Żurka G., CDR Brwinów 2016, s. 105-128, ISBN:978-83-88082-18-4, (s. 296).

Doroszewski A., Wróblewska E., Jóźwicki T., Żyłowska (Mizak) K. 2013. Ocena szkód w roślinach sadowniczych i ogrodniczych powodowanych przez przymrozki w maju 2011 roku. Acta Agrophysica, 20 (2), 269-281.

Nieróbca A., Kozyra J., Żyłowska (Mizak) K., Elżbieta Wróblewska. 2013. Zmiana długości okresu wegetacyjnego w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 13. Z. 2(42) s. 81-94

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R. Świtaj Ł., Kozak M. 2012: Diagnoza i prognoza warunków produkcji rolniczej w Polsce w wyniku oddziaływania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych [w:] Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. Zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego, TOM 3, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. 265-277. IMGW-PIB, Warszawa.

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Alina Syp, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Simulation of greenhouse gases from miscanthus cultivation in Poland using the DNDC model, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1187-1190, 2012

Magdalena Borzęcka-Walker, Antoni Faber, Jerzy Kozyra, Rafał Pudełko, Katarzyna Mizak, Alina Syp, Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland, Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4): 1437–1440, 2012

Stelios Rozakis, Md. Imdadul Haque, Athanasios Natsis, Magdalena Borzęcka-Walker, Katarzyna Mizak, Cost-effectiveness of bioethanol policies to reduce carbon dioxide emissions in Greece. The International Journal of Life Cycle Assessment, ISSN 0948-3349, DOI 10.1007/s11367-012-0471-2, 2012

Doroszewski A., Jadczyszyn J., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Mizak K., Łopatka A., Koza P., Górski T., Wróblewska E. 2012. Podstawy Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Woda Środ. Obsz. Wiej. (IV-VI), t. 12, z. 2(38), 77-91.

Magdalena Borzecka-Walker, Antoni Faber, Katarzyna Mizak, Rafał Pudełko, Alina Syp, 2011, Soil Carbon Sequestration Under Bioenergy Crops in Poland, Principles, Application and Assessment in Soil Science, E. Burcu Özkaraova Güngör (Ed.), ISBN: 978-953-307-740-6, InTech,  available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/soil-carbon-sequestration-under-bioenergy-crops-in-poland.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł, T. Jóźwicki, T. 2010: Low altitude remote sensing of agricultural drought, Agrometeorology research, Rozprawy i monografie, Acta Agrophicica, 185, 2010 (6), s. 56-64

Mizak K., Pudełko R., Kozyra J., Nieróbca A., Doroszewski A., Świtaj Ł., Łopatka A., 2011: Wyniki monitoringu suszy rolniczej w uprawach pszenicy ozimej w Polsce w latach 2008-2010. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, T.11, z. 2(34)

Faber A., Pudełko R., Filipiak K., Borzęcka Walker M., Borek R., Jadczyszyn J., Kozyra J., Mizak K., Świtaj Ł. 2010: Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. Studia i Raporty IUNG-PIB,  20, 9-27.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R.,  Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A. 2010: Zmiana klimatu – nowe wyzwanie dla rolnictwa, Studia i Raporty IUNG-PIB, 19, 133-144.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce; ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Szkolenia dla przedstawicieli Izb Rolniczych, doradców środowiskowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju. LINUST Grupa Medialna Izabela Kołodziejska, 116 ss. ISBN 88-921795

Kozyra J., Doroszewski A., Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R., Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS); including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), (2009): Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) - http://www.boku.ac.at/met/report., 2009, 37-39.

Pudełko R., Kozyra J., Mizak K. 2008: Zastosowanie fotografii CIR w badaniach rolno – środowiskowych. Fragm. Agron., 2 (98): 119-127.T,279-327.

Cookies:
This website uses cookie files to deliver services. You can determine the conditions of storage and access to cookie files in your web browser. Cookie files (so-called „cookies”)  are data files containing information, especially in text file format, stored in the website user's terminal equipment.  The entity storing cookie files in the User's terminal equipment and having access to them is the website Operator. Cookie files are used to ensure proper functioning of the website. The Internet website browsing software (internet browser) usually allows for storing cookie files in the User's terminal equipment by default. Website User's may block automatic handling of cookie files by changing the settings of their browser. Internet browsers allow for deleting cookie files. Users may also automatically block storing those files. Detailed information about cookie file handling options and methods is available in the settings of your browser. Restrictions on cookie files may affect certain functionalities on the Website pages.
 
Information on your personal data:
Dear User,
since 25 May 2018 the Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and the Council of 27 April 2016 is in force, concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing the Directive  95/46/WE (called GDPR). Therefore, we would like to inform you about the principles of your personal information processing.
 
Who is the Administrator of your personal information?
The Administrator of your personal information is the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute, Czartoryskich 8 St., 24-100 Puławy, contact details of the data protection officer: jgrzegorska@iung.pulawy.pl (hereinafter referred to as: we, IUNG-PIB).
 
What is personal data and how is it processed?
Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person(„the data subject”); anidentifiable person is one whocan be identified, directly or indirectly, in particular, by first and last name, reference or identification number, location, online ID, or one or more factors specific to their physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity.

This information is collected by internet websites and sale sites you visit in the form of cookie files and signed agreements. Processing of personal data means any operation or set of operations which is performed on personal data or sets of personal data whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

We process the following personal data of our Users: first name, last name, email address, IP address, telephone number, and personal data confirming entitlement to trading and statutory relief.
 
Why do we collect and process personal data?
Your personal data was obtained in connection with the signed agreement or filled out form, as well as in the course of providing services and based on your consent will be processed for the following purposes:
  • realization of services in connection with conferences, meetings and other, and the discussion forum
  • conducting marketing/promotional activities, to which you gave your consent
What is the legal basis for processing of your personal data: Any processing of your personal data must be performed on grounds of an adequate legal basis, compatible with the current provisions of law. IUNG-PIB is processing your personal data based on the Art. 6 para. 1 (a), (b), (c) or (f) GDPR for the contractual purposes or execution of activities requested by the User prior to the contract/agreement, in particular:
  • allowing to verify your registration for participation in a conference or a meeting organised by IUNG-PIB or discussion forum;
  • allowing to disseminate information on the activities carried out and meetings organised by IUNG-PIB;
  • allowing for sending invitations to events organised by IUNG-PIB;
  • allowing for sending the newsletter informing about the events;
  • allowing to inform you about the potential cooperation possibilities;
  • allowing for issuing the accounting documents for you.
Additionally, the legal basis is constituted by the necessity to comply with the legal obligation to which the Administrator is subject, as well as for legitimate purposes of the Administrator, such as replying to your letters and requests. In case of any doubts concerning the correctness of the processing of your personal data, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. The time of processing of your personal data  depends on the purpose of its processing, however, we assure you that we keep and process you data no longer than necessary for the purpose it was initially collected or further processed.

To whom may your personal data be transmitted?
Your personal data may be transmitted to entities processing personal data in relation to services commissioned by IUNG-PIB or entities and authorities entitled to that information by virtue of law. We assure you that we do our best to make certain that the cooperating entities protect your personal data fairly and in accordance with the law.
 
What are your rights concerning your personal data?
You have the right of access to data relating to you, its rectification, portability, erasure and restriction or objection to the processing of your personal data. If the processing of your personal data was based on your given consent – you may withdraw your consent to data processing at any time. The withdrawal of consentwill not affect the lawfulness of processingperformedbased on consent before its withdrawal.

Your consent is unaffected by the time of using our services and is binding until withdrawn. Giving your consent means receiving more appropriate, customized marketing information and offers of products and services sent to your email address or telephone number, or allows for contacting you under the given number for the above purposes.
 
Consent form:
In connection with the foregoing, I agree for the processing of my personal data collected through the website, including data stored in cookie files, for marketing and analytical purposes, in accordance with the requirements of GDPR.
The consent is voluntary and can be revoked at any time. The withdrawal of consentwill not affect the lawfulness of personal data processingperformedbased on consent before its withdrawal.
 
ZGADZAM_SIE