Wydarzenia


22 WRZEŚNIA 2020

ON-LINE na platformie MS TEAMS
odbyła się

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

organizowana przez

Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz

KONFERENCJA
„Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo - Wschodniej”

orgaznizowana przez

Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
w ramach projektu H2020-WIDESPREAD-BIOECON

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” oraz Konferencja “Strategie dla biogospodarki w krajach Europy Środkowo – Wschodniej” odbyły się 22 września 2020 roku w formie on-line, dając tym samym okazję do dyskusji pomiędzy środowiskiem naukowym i praktykkami, zarówno z Polski jak i z zagranicy.  Kluczowym wątkiem Konferencji były zmieniające się potrzeby gospodarki, ze szczególną uwagą poświęconą biogospodarce i jej strategicznym znaczeniem dla Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Ze względu na tematykę biogospodarki, konferencję zorganizowano pod patronatem projektu BioEcon.

Konferencja zgromadziła ponad 70 uczestników, którzy wzięli udział w roznych sesjach tematycznych:


SESJA PLENARNA I Sustainable agriculture for bio-based economy (w języku angielskim)
SESJA TEMATYCZNA 1 The state and deployment of bioeconomy in the CEE countries (w języku angielskim)
SESJA TEMATYCZNA 2 Zrównoważona produkcja i konsumpcja (w języku polskim)
SESJA TEMATYCZNA 3 Zrównoważone rolnictwo dla biogospodarki (w języku polskim)
SESJA TEMATYCZNA 4 Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju lokalnego (w języku polskim)
SESJA TEMATYCZNA 5 Adaptation processes to climate change (w języku angielskim)
SESJA PLENARNA II Strategies for bioeconomy in Poland and the CEE countries (w języku angielskim)

Konferencję otworzyli i powitali jej uczestników Przewodniczacy Komitetu Naukowego:
Dr hab. Jarosław Gołębiewski (SGGW)
Dr Stelios Rozakis (Technical University of Crete)
Dr hab. Mariusz Maciejczak (SGGW)

Dużą popularnością cieszyły sie prezentacje wygłoszone przez głównych prelegentów:
 

Mariantonietta Fiore (Department of Economic, University of Foggia, Włochy): Circular economy and next-bio generation toward multifunctional roles of food and landscapes
Athanasios Petsakos (European Commission, Joint Research Centre, Seville, Hiszpania): Application of an EU-wide farm model for CAP post-2020 impact analysis and implications for bioeconomy
Dagnija Blumberga, Anna Kubule (Riga Technical University, Łotwa): Sustainable bioresources’ value complex index
Paweł Chmieliński (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy): CAP second pillar and rural development in the context of bioeconomy and food systems – the case of Poland
Athanasios Kampas (Agricultural university of Athens, Grecja): Green growth and decoupling indicators in Poland
Efstratios Loizou (University of Western Macedonia, Grecja): Biobased national input-output tables in Poland
James Philp (Organisation for Economic cooperation and Development, Francja):There is more than one interpretation of bioeconomy
Luka Juvančič (University of Ljubljana, Słowenia): Institutional dimension for bioeconomy strategy in the CEE countries
Biljana Kulisič (IEA Bioenergy Task workshop in Osijek, Chorwacja): Bioenergy perspectives in the bioeconomy deployment
Stelios Rozakis (Technical University of Crete, Gracja/ ERA Chair projektu BioEcon): Models and tools for the development of bioeconomy strategies in Poland
 

Zespół BioEcon zaprezentował następujące tematy:

Risk Programming for Arable Agriculture in Poland taking account of the climate change - Piotr Jurga, Stelios Rozakis, Jerzy Kozyra i Aleksandra Król-Badziak;

Contribution of agricultural systems to the bioeconomy in Poland: Integration of willow in the context of a stylised CAP diversification - Nosra Ben Fradj, Pierre Alain Jayet , Stelios Rozakis, Eleni Georganta i Anna Jędrejek;

Synergies and trade-offs of bioenergy on three global trends: Evidence from Jiangsu, China Qingyi Li i Kesheng Shu;

BIOECON project tools for the development of bioeconomy strategies in Poland Stelios Rozakis;

Magdalena Borzęcka i Jerzy Kozyra, pełniący także role moderatorów i prowadzących sesje tematyczne, wspólnie zaprezentowali projekt BIOEASTsUP realizowany w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: BIOEASTsUP support to BIOEAST Initiative for macro-regional bioeconomy strategy elaboration: Bioeconomy assessment.
 

PROGRAM KONFERENCJI


Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE