DR JERZY KOZYRA

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moja wiedza ekspercka koncentruje się na problemach adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, w tym na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także rozwoju biogospodarki jako odpowiedzi na te problemy. Podczas swojej kariery zawodowej byłem aktywny nie tylko na polu naukowym, ale również zaangażowany zostałem w roli eksperta przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w Polsce oraz przez Ministerstwo Środowiska, w ramach strategii adaptacji rolnictwa polskiego do zmian klimatu.  

WYKSZTAŁCENIE
1998 – Tytuł magistra inżyniera geografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl
2002 – Tytuł doktora agronomii, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl
AKTYWNOŚĆ W MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH
2014 –  obecnie - Globalne Stowarzyszenie na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie (GRA)
2014 –  obecnie – Grupa Robocza ds. Klimatu i Hydrologii RA VI; Światowa Organizacja Meteorologiczna; Zespół Agrometeorologiczny
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2015 – obecnie – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
2015 – obecnie – ekspert w Programie Clima-East; wsparcie w tworzeniu państwowej strategii adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w Republice Białorusi http://www.climaeast.eu/
2012- obecnie - MACSUR; Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe. FACCE-JPI – Inicjatywa w zakresie wspólnego planowania “Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu” , http://macsur.eu/
2008 – obecnie - ekspert Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Wspólnej Polityki Rolnej, Zadanie: adaptacja rolnictwa do zmian klimatu
2002 – 2015 – starszy pracownik naukowy w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
2011-2013 – kluczowy ekspert projektu KLIMADA – opracowanie polskiej strategii adaptacji do zmian klimatu (NAS 2020) w perspektywie roku 2030, http://klimada.mos.gov.pl/
2006 - 2011 - COST 734; członek Komitetu Zarządzającego; Wpływ zmian i zmienności klimatu na rolnictwo w Europie (Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture – CLIVAGRI), członek WG4: Ocena ryzyka i przewidywanego wpływu na rolnictwo (Risk Assessment and Foreseen Impacts on Agriculture), www.cost734.eu
DOROBEK NAUKOWY
2016- obecnie    SustainFarm, Innowacyjna i zrównoważona intensyfikacja zintegrowanych systemów produkcji na cele żywnościowe i nieżywnościowe dla rozwoju agroekosystemów odpornych na zmiany klimatu w Europie i poza jej obszarem, ERA-NET.
2015-obecnie    BioEcon, „Nowe  strategie  dotyczące  biogospodarki w Polsce”, Program ramowy Unii Europejskiej w dziedzinie badań i innowacji (2014-2020) HORIZON 2020
2012 obecnie    MACSUR 1, MACSUR 2: Modelowanie wpływu zmiany klimatu na europejskie rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, JPI, FACCEE, Centrum wiedzy .
2015-2016    Clima-East, Grupa ekspercka, Pierwszy etap: wsparcie w tworzeniu państwowej strategii adaptacji rolnictwa do zmian klimatu w Republice Białorusi(CEEF-005-BL).
2012-2015 ENORASIS, Optymalizacja w kierunku środowiskowego zrównoważenia  zarządzania  nawadnianiem  przy  pomocy  zintegrowanego  systemu  opartego  o  wysokorozdzielcze  dane satelitarne,  zaawansowane  modelowanie,  kontrole  procesów i innowacyjne zarządzanie usługami (FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION-TwoStage 282949, wspólny projekt)
2012-2015 BioBoost, Wykorzystanie półproduktów opartych na biomasie do rozwoju produkcji biopaliw (FP7 28873, wspólny projekt, ENERGY.2011.3.7-1: opracowanie nowych bądź ulepszonych nośników bioenergii)
2010-2012 EU FP7: 245751, Wzmocnienie doskonałości IUNG-PIB w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych” (PROFICIENCY), IUNG-PIB.
2006-2011 COST 734, Wpływ zmian i zmienności klimatu na rolnictwo w Europie – CLIVAGRI, członek WG4: Ocena ryzyka i przewidywanego wpływu na rolnictwo
2006 AGRI-2006-G4-05, Adaptacja sektora rolnictwa do zmian klimatu, ekspert krajowy.
2005-2008 SENSOR – Ocena wpływu na zrównoważony rozwój: Instrumenty oceny efektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych wielofunkcyjnego wykorzystania ziemi w regionach europejskich, projekt zintegrowany EU FP6, Numer umowy 003874 (GOCE).
2005-2008 LUMOCAP – dynamiczne modelowanie zmian użytkowania gruntów do oceny wpływu WPR na krajobraz wiejski, Numer umowy: SSPE-CT-2005-006556.
2000-2002 Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin w Polsce; we współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego. (www.ipm.iung.pulawy.pl).
PUBLIKACJE

Seyyed Hassan Pishgar-Komleh, Tomasz Zylowski, Stelios Rozakis, Jerzy Kozyra, Efficiency under different methods for incorporating undesirable outputs in an LCA+DEA framework: A case study of winter wheat production in Poland. Journal of Environmental Management 260 (2020) 11013

Kozyra I., Kozyra J., Dors A. Rzeżutka A., 2019: Molecular chracterisation of porcine group A rotaviruses: Studies on the age-related occurrence and spatial distribution of circulating virus genotypes in Poland, Veterinary Microbiology, vol. 232, 105-113, doi.org/10.1016/j.vetmic.2019.03.026

Kozyra J., Żyłowska K., Nieróbca A., Matyka M., Smagacz J., Jadczyszyn T., Wawer R. 2019: Zmiany klimatu a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji. Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. ss. 114. ISBN 978-83-66196-01-8 (in polish)

Kundzewicz Z.W., Kozyra J. 2017: Climate change impact on Polish agriculture [in]:  Z.W. Kundzewicz, Ø. Hov T. Okruszko (Eds.) Climate change impacts on different sectors of Poland, 158-171, ISBN 978-83-8104-735-7.

Piniewski M., Szcześniak M., Marcinkowski P., O’Keeffe J., Okruszko T., Nieróbca A., Kozyra J., Kundzewicz Z.W. 2017: Model-based projections of climate change impact on spring crops until 2050 [in]:  Z.W. Kundzewicz, Ø. Hov T. Okruszko (Eds.) Climate change impacts on different sectors of Poland, 172-186, Poznań 2017, ISBN 978-83-8104-735-7.

René Schilsa, Jørgen E. Olesen, Kurt-Christian Kersebaum, Bert Rijk, Michael Oberforster, Valery Kalyada, Maksim Khitrykau, Anne Gobin, Hristofor Kirchev, Vanya Manolova, Ivan Manolov, Mirek Trnka, Petr Hlavinka, Taru Paluoso, Pirjo Peltonen-Sainio, Lauri Jauhiainen, Josiane Lorgeou, Hélène Marrou, Nikos Danalatos, Sotirios Archontoulis, Nándor Fodor, John Spink, Pier Paolo Roggero, Simona Bassu, Antonio Pulina, Till Seehusen, Anne Kjersti Uhlen, Katarzyna Żyłowska, Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra, João Vasco Silva, Benvindo Martins Maçãs, José Coutinho, Viorel Ion, Jozef Takáč, M. Inés Mínguez, Henrik Eckersten, Lilia Levy, Juan Manuel Herrera, Jürg Hiltbrunner, Oleksii Kryvobok, Oleksandr Kryvoshein, Roger Sylvester-Bradley, Daniel Kindred, Cairistiona . Topp, Hendrik Boogaard, Hugo de Groot, Jan Peter Lesschen, Lenny van Bussel, Joost Wolf, Mink Zijlstra, Marloes P. van Loon, Martin K. van Ittersum, 2018: Cereal yield gaps across Europe. European Journal of Agronomy. Vol. 110 (2018), pp. 109-120, doi.org/10.1016/j.eja.2018.09.003

Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Kazandjiev V., Georgieva V., Sławiński C., Siwek K., Kozyra J., Nieróbca A..: Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones. Theoretical and Applied Climatology 2018, (1–14) Online ISSN 1434-4483

Doroszewski A., Górski T. Kozyra J. 2015. Atmospheric moisture controls the far red irradiation: a probable impact on the phytochrome. Int. Agrophys.2015: 29, 3, 283-289.

Giannakis E, Bruggeman A., Djuma H., Kozyra J., Hammer J. 2015: Water pricing and irrigation across Europe: opportunities and constraints for adopting irrigation scheduling decision support systems. Available Online 2 September 2015, DOI: 10.2166/ws.2015.136

Faber, A. Borzęcka-Walker M., Krasuska E., Jarosz Z., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Nieróbca A., Smagacz J. 2014. Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2 ): 1353 - 1355.

Kozyra J, Nieróbca A., Żyłowska K. 2014. Changes in wheat phenology in Poland during the years 1975-2011. Book of Abstracts, ESA XII Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, 93-95, ISBN 978-963-723-0.

Wawer R., Kozyra J., Łopatka A., Matyka M. 2014. A decision support system for agricultural irrigation integrating wireless sensor networks and weather forecast, Book of Abstracts, ESA XII Congress, 25-29 August 2014, Debrecen, Hungary, 303-305, ISBN 978-963-723-0.

Kozyra J., Siebielec G. 2014. The Condition of the Natural Environment in Rural Areas. 175-198; [W:] Nurzyńska I, Poczta W..Rural Poland 2014. Rural Development Report. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2014. ISBN 978-83-7383-708-9.

Kozyra J., Wawer R., Lopatka A., Matyka M. 2014. Sustainable water use in Polish agriculture to fit WFD compliancy in aspect of information needs on agro-meteorology and weather forecast. e-book of proceedings ISBN-978-960-524-430-9. Vol. 2, 81-86.

Lopatka A., Kozyra J., Wawer R. 2014. Integrating wireless soil moisture and meteorological monitoring with numerical weather forecast into a comprehensive decision support system for irrigation management, , e-book of proceedings ISBN-978-960-524-430-9. Vol 2, 147-152

Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Kozyra J., Pudełko R., 2013. Protective role of grassland against soil water erosion caused by extreme rainfall events as compared to black follow. Journal of Food, Agriculture & Environment, 11 (1): 1069-1071.

Krasuska E., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Borzecka-Walker M., Kozyra J., Syp A., 2013: Emission saving opportunities for corn cultivation for ethanol in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ), 2050 – 2053

Krasuska E., Pudełko R., Faber A., Jarosz Z., Borzecka-Walker M., Syp A. Kozyra J., 2013: Optimization and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in winter wheat cultivation. Journal: Food, Agriculture and Environment, Vol. 11, (3&4), 2217-2219.

Borzęcka-Walker M., Borek R., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Matyka M. 2013: Carbon and nitrogen balances in soil under SRC willow using the DNDC model. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4 ): 1920-1925.

Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Jarosz Z., Syp A., Kozyra J. 2013: Optimisation and risk analysis of greenhouse gas emissions depending on yield and nitrogen rates in rapeseed cultivation. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (3&4): 1002-1004.

Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Ewa Krasuska, Zuzanna Jarosz, Rafał Pudełko, Kozyra  J., Syp A., Nieróbca A. Smagacz J. 2014.  Indirect land-use change effects of biodiesel production: A case study for Poland Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.12 (2): 1353 - 1355.

Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., 2013. Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements; new approach to field monitoring, Extended abstract, The 1st International  Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, 17.05.2013, 41-42.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Doroszewski A. 2013. Annual cycle of vegetation indices of winter wheat based on field measurements using different methods Extended abstract, The 1st International  Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, 17.05.2013, 43-44.

Eitzinger J., Susnik A., Lalic B., Anastasiou D.P., Struzik P., Kozyra J., Matescu E., Rossi F., Mariani L., Spring Ch., Saylan L., Otte U., Frehauf C., Eckersen H., 2013. Review of agrometeorological products/services to improve implementation and impact, High Level Meeting on National Drought Policy, 11-15 March 2013, Geneva, Szwajcaria.

Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., 2013. Low altitude aerial remote sensing and mobile ground measurements; new approach to field monitoring , Extended abstract, The 1st International Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, May 17, 2013: 41- 42.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Doroszewski A. 2013. Annual cycle of vegetation indices of winter wheat based on field measurements using different methods. Extended abstract, The 1st International Conference on Sensing Technologies for Biomaterial, Food, and Agriculture, May 17, 2013: 43-44.

Borzecka-Walker M, Faber A, Kozyra J.,, Pudełko R, Mizak K, Syp A: 2012. Modelling the impact of climate change on miscanthus and willow for their potential productivity in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4): 1437-1440.

Faber A, Łopatka A., Kaczyński R., Pudełko R., Kozyra J., Borzęcka-Walker M., Syp A., 2012. Assessment of existing soil organic carbon stocks and changes at a national and regional level in Poland. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (3&4): 1210-1213

Olesen J.E., Trnka M., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O., Seguin B., Peltonen-Sainio P., Rossi F., Kozyra J., Micale F., 2011. Impacts and adaptation of European crop production systems to climate change. European Journal of Agronomy 34, 96–112.

Syp A., Faber A., Kozyra J., Borek R., Rafał Pudełko, Borzęcka-Walker M. Jarosz Z. 2011. Modeling Impact of Climate Change and Management Practices on Greenhouse Gas Emissions from Arable Soils, Polish Journal of Environmental Studies, 20 (6 ): 1593-1602.

Borzęcka-Walker M., Faber A., Pudełko R., Kozyra J., Syp A., Borek R., 2011. Life cycle assessment (LCA) of crops for energy production,  Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.9 (3&4): 698 – 700.

Trnka M., Olesen J.E., Kersebaum K.C., Skjelvåg A.O, Eitzinger J., Seguin B., Peltonen-Sainioa P., Rӧtter R., Iglesias A., Orlandini S., Dubrowski M., Hlavinka P., Balek J., Eckersten H., Cloppet E., Gobin A., Vučetić V., Nejedlik P., Kumar S., Lalic B., Mestre A., Rossi F, Kozyra J., Alexandrov V., Semerádová D., Žalud Z., 2011. Agroclimatic conditions in Europe under climate change. Global Change Biology, 17: 2298-2318.

Peltonen-Sainio P., Jauhiainena L., Trnka M., Olesen J.E., Calanca P., Eckersten H., Eitzinger J., Gobing A., Kersebaum K.C., Kozyra J., Kumar S., Dalla Marta A., Micale F., Schaa B., Seguin B., O.Skjelvåg A., Orlandini S. 2010. Coincidence of variation in yield and climate in Europe, Agriculture Ecosystem Environment, 130, 483-489.

Borek R., Faber A., Kozyra J. 2010. Water implications of selected energy crops cultivated on a field scale. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8, 3&4, 1345-1351.

Kozyra J., Doroszewski A. , Stuczyński T., Jadczyszyn J., Łopatka A., Pudełko R. , Koza P., Nieróbca A., Mizak K., Borzęcka-Walker M., 2009. Agricultural Drought Monitoring Systems (ADMS) – including crop specific requirements and soil map for the detection of areas affected by drought in Poland. [w:] Eitzinger, J., Kubu, G. (eds.), Impact of Climate Change and Adaptation in Agriculture. Extended Abstracts of the International Symosium, University of Natural Ressources and Ap-plied Life Sciences (BOKU),Vienna, June 22-23 2009. BOKU-Met Report 17, ISSN 1994-4179 (Print), ISSN 1994-4187 (Online) - http://www.boku.ac.at/met/report, 37-39.

Kozyra J., Nieróbca A., Mizak K., Pudełko R., Borzęcka-Walker M., Faber A., Doroszewski A., 2010, Climate change - new challenge for agriculture. Studia i Raporty, IUNG-PIB, 19, 133-144 (in polish).

Kozyra J., Zaliwski A., Nieróbca A., Grabiński J. 2009: Decision Support System and weather information. Studia i Raporty IUNG-PIB, 16: 97-106 (in polish).

Kozyra J., Stuczyński T. 2008: Adaptations needs of polish agriculture – hazard identification caused by climate change and adaptation strategy. [in:] Common Agricultural Policy after 2013. UKIE, Warszawa. (in polish).

Górski T., Kozyra J., Doroszewski A.: Field crop losses in Poland due to extreme weather conditions - case studies [w:] Liszewski (eds.) The Influence of Extreme Phenomena on the Natural Environment and Human Living Conditions, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 2008: 35-49.

Nieróbca A., Kozyra J., Mizak K. 2008: Change in thermal condition for maize cultivation in Poland. [in] Michalski T., (eds.) Problems of agronomy and use maize and sorghum. Life Science University in Poznań, 26-30,(in polish.

Olesen J. E., Trnka M., Kersebaum C., Peltonen-Sainio P., Skejvåg A.O., Rossi F., Kozyra J., Seguin B., Micale F. 2008: Risk assessment and foreseen impacts on agriculture. [in:] P. Nejedlik and S. Orlandini (eds.): Survey of agrometeorological practices and applications in Europe regarding climate change impacts, COST 734 REPORT, 279-327.

Stuczyński T. (eds.), 2006:  Less Favoured Areas in Poland, Wyd. IUNG-PIB, Puławy, s.42 (in polish).

Łopatka A., Stuczyński T., Czyż E., Kozyra J., Jadczyszyn J. 2007: Analysis of soil water conditions and the risks associated with drought as an example of Podlaskie region. Studia i Raporty IUNG-PIB. z. 5, s. 79-105 (in polish).

Stuczyński T., Kozyra J., Łopatka  A., Siebielec G., Jadczyszyn  J., Koza P., Doroszewski A., Wawer R., Nowocień E. 2007: Environmental conditions for agricultural production in Poland. Studia i Raporty PIB-IUNG, str. 77-115 (in polish).

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE