Wydarzenia

W dniach 21-22.06.2016 w IUNG-PIB odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: Biogospodarka w rolnictwie pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Spotkanie umożliwiło dyskusję pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla w zakresie tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce i zagranicą. W pierwszym dniu konferencji wygłoszonych zostało 13 referatów dotyczących działań politycznych na rzecz biogospodraki, gospodarki biomasą i zasobami środowiska. Drugiego dnia wygłoszonych zostało także 13 referatów z zakresu polityki, wizji i studiów przypadku związanych z szeroko rozumianą biogospodarką. Podczas konferencji zaprezentowane zostało także 50 posterów. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób z Polski i zagranicy.Powiązane pliki:


Kategoria: dokumenty

Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako ...

Rola innowacji popytowych w rozwoju rolnictwa jako sektora biogospodarki

format pdf


Kategoria: dokumenty

Innovation and Entrepreneurship

Applied Research and Technology Transfer

format pdf


Kategoria: dokumenty

ILUC mitigation & its environmental effects

A case study on Lublin province

format pdf


Kategoria: dokumenty

Support for low carbon agriculture - able to adapt ...

Support for low carbon agriculture - able to adapt to observed climate change in the perspective of 2030 and 2050

format pdf


Kategoria: dokumenty

Life cycle assessment of non-edible oil crops (Cra ...

Life cycle assessment of non-edible oil crops (Crambe abyssinica) production

format pdf


Kategoria: dokumenty

Available residues and potential utilization of bi ...

Available residues and potential utilization of biochar in farm-lands for Turkey

format pdf


Kategoria: dokumenty

Utilization of residues as bioethanol feedstock Ca ...

Utilization of residues as bioethanol feedstock Case of Turkey

format pdf


Kategoria: dokumenty

Case study NE-Germany + NW-Poland:

2nd gen. Biofuel production

format pdf


Kategoria: dokumenty

Geoportal for biomass potential assessment in EU27 ...

Geoportal for biomass potential assessment in EU27+CH

format pdf


Kategoria: dokumenty

Polish biofuel chain as a key example of the bioec ...

Polish biofuel chain as a key example of the bioeconomy based on agriculture

format pdf


Kategoria: dokumenty

Activities of Lublin Eco-Energy Cluster for develo ...

Renewable energy in Lubelskie Region

format pdf


Kategoria: dokumenty

Regional Innovation Strategy (RIS) for Lubelskie V ...

Regional Innovation Strategy (RIS) for Lubelskie Voivodeship 2014-2020

format pdf


Kategoria: dokumenty

Insights from the Center for Industrial Ecology - ...

Insights from the Center for Industrial Ecology - University of Coimbra

format pdf


Kategoria: dokumenty

Vision for the Department of Bioeconomy and System ...

Vision for the Department of Bioeconomy and Systems Analysis

format pdf


Kategoria: dokumenty

New Strategies on Bio-Economy in Poland (BioEcon)

New Strategies on Bio-Economy in Poland (BioEcon)

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i ...

Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne w UE i Polsce

format pdf


Kategoria: dokumenty

Bioeconomy in Poland

Bioeconomy in Poland

format pdf


Kategoria: dokumenty

Instrumenty wsparcia Biogospodarki w kontekście ro ...

Instrumenty wsparcia Biogospodarki w kontekście rozwoju województwa Lubelskiego

format pdf


Kategoria: dokumenty

Aktualne inicjatywy komisji europejskiej dotyczące ...

Aktualne inicjatywy komisji europejskiej dotyczące biogospodarki

format pdf


Kategoria: dokumenty

Lubelski Dom

Lubelski Dom

format pdf


Kategoria: dokumenty

Rola biologizacji w zrównoważonym rozwoju rolnictw ...

Rola biologizacji w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wdrożenia i efektywność instalacji solarnych na Lu ...

Wdrożenia i efektywność instalacji solarnych na Lubelszczyźnie

format pdf


Kategoria: dokumenty

Badania IUNG-PIB jako wsparcie dla biogospodarki

Badania IUNG-PIB jako wsparcie dla biogospodarki

format pdf


Kategoria: dokumenty

Biogospodarka w rolnictwie

format pdf

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE