Wydarzenia

Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk

W dniu 29 września 2017 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Możliwości ograniczania emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z rolnictwa - w stronę najlepszych praktyk”. Konferencja została zorganizowana w ramach zadania 2.6 Programu Wieloletniego IUNG – PIB na lata 2016-2020.

Przedmiotem konferencji były zagadnienia związane z możliwością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i amoniaku. Wskazano szereg praktyk, których wdrożenie mogłoby się przyczynić do znacznego ograniczenia emisji tych gazów.
Tematyka prezentacji ustnych przedstawionych w czasie konferencji dotyczyła:

- ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznika nowych kierunków badań i współpracy naukowej,  
- zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych,
- aktualizacji i redukcji wskaźników amoniaku z krajowych źródeł rolniczych,
- prezentacji środków zaradczych służących ograniczeniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania,
- prognozy ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych,
- uwarunkowań skuteczności działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez sektor rolny,
- oceny funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji dwutlenku węgla w glebie na tle pozostałych gospodarstw,
- wdrażania polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego.

Uczestnikami warsztatów byli pracownicy wielu jednostek naukowych. W konferencji wzięło udział 86 osób. Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Referaty plenarne wygłosili:
 
   prof. dr hab. Antoni Faber (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
  dr Zuzanna Jarosz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
        prof. dr hab. Stanisław Krasowicz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB)
       prof. dr hab. Stefan Pietrzak (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)
        prof. dr hab. Lech Jugowar (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy o/Poznań)
       dr hab. Jacek Walczak (Instytut Zootechniki – PIB w Balicach)
       dr Marek Zieliński (Instytut Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej)
 
 
Konferencja naukowa zorganizowana została w ramach zadania 2,6 Programu Wieloletniego (2016-2020) IUNG-PIB
„Analiza możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych, amoniaku oraz azotanów z rolnictwa w perspektywie do 2030 oraz do 2050”.
 

  Program wydarzenia:

09:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:10 Uroczyste otwarcie konferencji - prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB
10:10-10:30 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jako wyznacznik nowych kierunków badań rolniczych i współpracy naukowej - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
10:30-10:50 Zastosowania modeli do weryfikacji wskaźników emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych - prof. dr hab. Antoni Faber
10:50-11:20 Aktualizacja i redukcja wskaźników emisji amoniaku z krajowych źródeł rolniczych - dr hab. Jacek Walczak
11:20-12:00 Przerwa kawowa
12:00-12.20 Środki zaradcze służące ograniczaniu emisji amoniaku z nawozów naturalnych podczas ich przechowywania i stosowania - prof. dr hab. Stefan Pietrzak
12.20-12.40 Prognoza ograniczenia emisji amoniaku z mineralnych nawozów azotowych - dr Zuzanna Jarosz
12.40-13.00 Ocena funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem sekwestracji CO2 w glebie - dr Marek Zieliński
13.00-13.20 Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictwa niskoemisyjnego w projekcie LCAgri -
dr hab. Jerzy Kozyra
13:20-13:50 Sesja posterowa
13:50-14:00 Zakończenie konferencji
14:00 Obiad

 


Konferencja odbyła się pod patronatem Globalnego Stowarzyszenia na rzecz badań nad emisjami GHG w rolnictwie

https://globalresearchalliance.org/
 

 

Powiązane pliki:


Kategoria: dokumenty

Prognoza ograniczenia emisji amoniaku - Z.Jarosz

format pdf


Kategoria: dokumenty

Środki zaradcze służące ograniczeniu emisji amonia ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Uwarunkowania skuteczności działań w zakresie redu ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Zastosowanie modeli do weryfikacji wskaźników emis ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Wdrażanie polowych praktyk rolniczych dla rolnictw ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych - S.Kraso ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Aktualizacja i redukcja wskaźników emisji amoniaku ...

format pdf


Kategoria: dokumenty

Ocena funkcjonowania gospodarstw z dodatnim saldem ...

format pdf

Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE