Aktualności

W dniach 7-8 czerwca 2018 w Krakowie odbyły się warsztaty “Budowa innowacyjnego ekosystemu wykorzystującego biomasę w biogospodarce o obiegu zamkniętym w Polsce”, zorganizowane przez OECS i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Głównym celem warsztatów było stworzenie możliwości do rozmów na temat dostępności różnych rodzajów biomasy w Polsce i ich przemian w kontekście wspierania wdrażania zasad biogospodarki i stymulowania bioprzemysłu w Polsce, a także określenia potrzeb w zakresie badań i innowacji w tym obszarze. Transformacja biomasy w materiał wsadowy przy użyciu nowoczesnych biotechnologii również została poddana dyskusji, jak również standardy i regulacje dotyczące potencjału biomasy w różnych sektorach. Prelegenci reprezentujący różne Państwa Członkowskie UE, ale także spoza Europy, podzielili się swoimi doświadczeniami, obserwacjami i historiami sukcesu w kontekście biogospodarki o obiegu zamkniętym.

Otwarta dyskusja reprezentantów grup interesariuszy z różnych krajów przyczyniła się do sformułowania wniosków i rekomendacji dotyczących kroków, jakie należy podjąć na poziomie administracji centralnej jak i regionalnej w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce.

W spotkaniu wzięło udział dwóch członków zespołu projektowego BioEcon: Jerzy Kozyra i Stelios Rozakis, którzy wygłosili prezentację na temat potencjału biomasy w Polsce oraz działań prowadzonych w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych w IUNG-PIB.

Poniżej szczegółowa agenda warsztatów:Day 1: Biomass and industrial and innovation ecosystems

09:00 Registration
09:30 Welcome
 Piotr Dardziński, Undersecretary, Ministry of Science and Higher Education
Jadwiga Emilewicz, Minister of Entrepreneurship and Technology
10:00

Session 1: Poland in the EU bioeconomy, an introduction
10:00 Jan Filip Staniłko, Director of Innovation Department, Ministry of Entrepreneurship and Technology: Map towards circular economy
10:20 Tomasz Calikowski, European Commission: Circular Bioeconomy on the EU agenda
11:00
                                 
Session 2: Biomass potential and sustainability
11:00 Dominik Rozkrut, PL, President of Statistics Poland: Biomass potential in Poland
   
11:20 Nelo Emerencia, Director of Programming, BIC, International Report on biomass potential in Poland
11:40 Yoshiyuki Fujishima, Director, Strategic Planning Department, Japan Bioindustry Association and Shunsuke Saragai, Ministry of Agriculture, Fishery and Forestry, JP,  Japan's Bioeconomy Related Activites
12:10 Jerzy Kozyra, Stelios Rozakis, PL ERA Chair project on BioEcon:  Biomass in context of land use change and local strategies towards low carbon economy
12:30 Discussion Moderator: Dominik Rozkrut
14:00 Session 3: Establishing innovation ecosystems in the circular bioeconomy
14:00 Ole Jørgen Marvik, NO, Innovation Norway, Emerging cross-sectorial value-chains based on carbon waste gases and marine residuals
14:20 Sari Tasa, FI,Ministry of Economic Affairs and Employment, The emergence of  business ecosystems related to biomass-based textiles and plastics substitutes in Finland
14:40 Sara Guerrini, IT, Agriculture Public Affairs, Novamont spa, Building the bioeconomy ecosystem in Italy
15:00 Anton De Vries,Corporate Director at Enerkem Inc.,CA, The ecosystem around a city waste biorefinery – Edmonton in the front line
15:20 Artur Świergiel, PL, Institute Biotechnology of the Agro-Food Industry:  Wastes from agro-food sector as a biomass in circular bioeconomy
15:35 Tomasz Wojciechowski, PL, GWDA Sp. z o.o., Organic recycling as a part of a circular economy
15:50 Discussion Moderator: Tomasz Twardowski
16:30 Summary of Day 1                          Moderator: Jim Philp

Day 2: Value for money public investments

9:00 Session 4: Public-private initiatives: where do governments best put their money?
9:00 Philippe Mengal, Executive Director, BBI JU, Building partnerships in demo and flagship projects
9:20 Manfred Kircher, DE, Chairman of the advisory board, CLIB2021, CLIB2021 cluster: building the bioeconomy in Germany, and value for money from public investments in clusters
9:40 Roger Kilburn, Scotland/UK, CEO, IBioIC, IBioIC, a public-private industrial biotechnology innovation centre
10:00 Yvon le Henaff, FR, Chairman, IAR, IAR building partnerships in rural France
10:20 Representatives from PL:

 Michał Skwierczyński,Presentation of BBI JU Project BIOMOTIVE. Benefits for participants.
 Prof. Izabela Witońska,BIOSTRATEG project: From waste biomass from sugar production to valuable chemicals , fuel biocomponents and biodegradable polymers
Jarosław Jabłoński,PKN ORLEN S.A. The future of biofuels. Biomass and wastes processing.
 Łukasz Pietrzkiewicz FLUID S.A. Biochar FLUID functioning model of circular bioeconomy
 Prof. Danuta Ciechańska EIT Food CLC North-East, Development of Innovative Food Ecosystem based  on  Circular Bioeconomy
 Moderator: Mario Cervantes
12:00 Open forum discussion and close-out: The top messages for policy makers
Moderator: Jim Philp
Cookies:
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 
Informacja o Twoich danych:
Drogi Użytkowniku,
25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy , dane kontaktowe inspektora danych: jgrzegorska@iung.pulawy.pl(dalej: My, IUNG-PIB).

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych i ustawowych.

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, wyrażoną przez Ciebie zgodą będą przetwarzane w następujących celach:
  • realizacji usług związanych z uczestnictwem w konferencji lub innych spotkań oraz forum dyskusyjnym
  • prowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodę
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. IUNG-PIB przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a), b), c) lub f) RODO w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności, które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:
  • umożliwienia nam weryfikacji, że zarejestrowałeś się na konferencję lub spotkanie organizowane przez IUNG-PIB lub forum dyskusyjne;
  • umożliwienia nam rozsyłania informacji na temat naszej działalności i organizowanych spotkaniach;
  • umożliwienia nam rozsyłania zaproszeń na organizowane spotkania;
  • umożliwienia nam rozsyłania newsletter o spotkaniach;
  • umożliwienia nam poinformowania Cię o możliwości współpracy;
  • umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych.
Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania,  przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanialub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych w tym samym celu.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, zgodnie z wymogami RODO.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 
ZGADZAM_SIE